Όροι Χρήσης & Συναλλαγών

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 To PandoraBox.gr σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον σας και για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα του.

Εισαγωγή

 

Το www.PandoraBox.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην εταιρία Π ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗΣ – Ε ΜΑΖΛΟΥΜ Ο.Ε. Με διακριτικό τίτλο ΖΟΥΚΑΡΙΝΟ.ΟΕ. που εδρεύει στην οδό Ερατους 24, Παλαιο Φαληρο Αττικής (Αρ.ΓΕΜΗ 155847101000 ΑΦΜ 801395226 ΔΟΥ : ΓΛΥΦΑΔΑΣ) η οποία και νομίμως το διαχειρίζεται.

 Όλες οι πληροφορίες που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αφορούν τόσο την εταιρία Π ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗΣ – Ε ΜΑΖΛΟΥΜ Ο.Ε. όσο και τις παρεχόμενες συναλλαγές, οι οποίες είναι ακριβείς,

αληθείς και πλήρεις και αφορούν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες καθώς και τον τρόπο προώθησης αυτών.  Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού του τόπου «όπως ακριβώς έχουν».

Οι κάτωθι «όροι και προϋποθέσεις χρήσης», ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος PandoraBox.gr.

 Όροι χρήσης και μεταβολές

 

Πριν  από οποιαδήποτε επίσκεψη ή χρήση της ιστοσελίδας PandoraBox.gr ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες «όρους και προϋποθέσεις χρήσης».  Σε περίπτωση διαφωνίας  με οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση, ο χρήστης  οφείλει να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος PandoraBox.gr.  Άλλως,  η χρήση της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος PandoraBox.gr ισοδυναμεί με σιωπηρή, ανεπιφύλακτη αποδοχή και παροχή συγκατάθεσης εκ μέρους του χρήστη, για τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής.

 Η εταιρία Π ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗΣ – Ε ΜΑΖΛΟΥΜ Ο.Ε. μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις  χρήσης.  Όποιες αλλαγές γίνουν, η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματός της.  Οι χρήστες/επισκέπτες, οφείλουν κάθε αφορά να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές. Συνεπάγεται δε, ότι εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την χρήση/επίσκεψη της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος PandoraBox.gr.

Πνευματική ιδιοκτησία

 

Σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας,

το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας του και του ηλεκτρονικού καταστήματος PandoraBox.gr συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, επωνυμιών, διακριτικών τίτλων, ονομάτων, εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, διασχηματισμών, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων που ανήκουν στην εταιρία, είτε η εταιρία έχει την άδεια χρήσης αυτών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας.  Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρία Π ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗΣ – Ε ΜΑΖΛΟΥΜ Ο.Ε. Ότι άλλο αφορά τρίτους και περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος PandoraBox.gr αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τους, ανάγεται δε σε δική τους ευθύνη και ουδόλως έχει να κάνει με την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος PandoraBox.gr.

 Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

 

Η εταιρία Π ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗΣ – Ε ΜΑΖΛΟΥΜ Ο.Ε. σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού ή και σε εύλογη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη  επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ωστόσο, προς διασφάλιση των συναλλαγών διαθέτει σύστημα Secure Shell Layer (SSL).  Δεν ευθύνεται για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας από μή κάτοχο, εφόσον, δεν έχει δηλωθεί στην τράπεζα η απώλειά της καθώς συνιστά ευθύνη του Πελάτη η φύλαξη της πιστωτικής του κάρτας.

 Η εταιρία Π ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗΣ – Ε ΜΑΖΛΟΥΜ Ο.Ε. και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των server του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

 Σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (παρούσα ή μέλλουσα, απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, κλπ.),  που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης / χρήστης ή τρίτος, από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και οποιαδήποτε σχέση έχει με την λειτουργία και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και τη παροχή μέσω αυτού προϊόντων, πληροφοριών ή υπηρεσιών.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα PandoraBox.gr της εταιρία Π ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗΣ – Ε ΜΑΖΛΟΥΜ Ο.Ε. αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας των προϊόντων του.

 Προσωπικά δεδομένα

 

Η εταιρία Π ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗΣ – Ε ΜΑΖΛΟΥΜ Ο.Ε. και το ηλεκτρονικό κατάστημα PandoraBox.gr ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις, δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών της καθώς και τις συναλλαγές των, εκτός εάν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

 Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους, (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ)  συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία ή διαβίβαση σε υπαλλήλους της εταιρείας  των παραπάνω στοιχείων για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συναλλαγής τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα PandoraBox.gr. Τα στοιχεία αυτά θα τηρούνται στα αρχεία της εταιρείας και θεωρούνται απόρρητα, ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σ αυτά εφόσον το επιθυμεί.

 Ευθύνες χρηστών

 

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα PandoraBox.gr της εταιρία Π ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗΣ – Ε ΜΑΖΛΟΥΜ Ο.Ε. για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο που:

  1. παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά ή ιδιοκτησιακάδικαιώματα τρίτων
  1. περιέχει ιούς λογισμικού, κώδικες, αρχεία ή προγράμματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί με σκοπό την διακοπή ή την πρόκληση βλάβης στο λογισμικό της εταιρείας
  2. συλλέγει  και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών
  3. παρενοχλεί  τρίτους  με οποιονδήποτε τρόπο
  4. είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου, δείχνει εμπάθεια, ρατσισμό, ή άλλες διακρίσεις.
  5. προκαλεί βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
  6. δεν υπάρχει δικαίωμα μετάδοσης, όπως εμπιστευτικές εργασιακές πληροφορίες, συμφωνίες, κλπ.

Ανήλικοι

 

Σε πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών αυτής.

Νομοθεσία και εφαρμοστέο δίκαιο

 

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του εταιρία Π ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗΣ – Ε ΜΑΖΛΟΥΜ Ο.Ε. διέπονται από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από τον νόμο προστασίας των καταναλωτών,  ο οποίος ρυθμίζει θέματα σχετικά με πωλήσεις από απόσταση.

 Κάθε διαφορά η οποία θα προκύψει μεταξύ, του ηλεκτρονικού καταστήματος PandoraBox.gr της εταιρία Π ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΛΗΣ – Ε ΜΑΖΛΟΥΜ Ο.Ε. και των χρηστών ή πελατών, θα είναι αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο, όσον αφορά την εκτέλεση, εφαρμογή, ερμηνεία, χρήση, παρουσίαση, αντιγραφή της παρούσας ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος PandoraBox.gr ή εξ αφορμής της.

Cookies

 

Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του ιστοχώρου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του ιστοχώρου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του ιστοχώρου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εταιρίας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 «Δεσμοί» (links) προς άλλα sites

 

Ο διαδικτυακός μας τόπος περιέχει παραπομπές μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, των οποίων τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους, η Εταιρεία μας δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους  και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων  και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο

 Οτιδήποτε παρέχεται με τη μορφή διαφήμισης στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

 Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

 

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δικτύου και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το Δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

 Ασφάλεια των συναλλαγών

 

Το PandoraBox.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το PandoraBox.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, το PandoraBox.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) είναι ο πλέον αξιόπιστος φορέας για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του internet, σε παγκόσμια κλίμακα. Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείτε στο site μας κωδικοποιείται πριν βγει online και σε συνέχεια διερευνάτε η αυθεντικότητα του μηνύματος και του server.

Τα SSL βγαίνουν σε κλίμακες, 40-bit και 128-bit. Όσο μεγαλύτερη είναι η κλίμακα, τόσο πιο δύσκολο είναι να παραβιαστεί το κωδικοποιημένο μήνυμα. Εμείς χρησιμοποιούμε SSL 128-bit, το οποίο είναι ένα τρισεκατομμύριο φορές δυνατότερο από τα αντίστοιχα των 40-bit.

Επίσης, το PandoraBox.gr διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό προστασίας από τη Comodo, Inc., μια διεθνώς αναγνωρισμένη ως ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της παροχής προστασίας συναλλαγών και δεδομένων μέσω internet. Η Comodo, κάθε φορά που εισέρχεστε σε σελίδα που πρόκειται να γίνει συναλλαγή στοιχείων, παρουσιάζει ένα λουκετάκι κάτω δεξιά στην οθόνη σας, που βεβαιώνει οτι η συναλλαγή σας προστατεύεται.

Τέλος, όλες οι συναλλαγές του PandoraBox.gr πραγματοποιούνται με κρυπτογραφημένη σύνδεση στους server της Eurobank, γεγονός που αποτελεί εγγύηση ασφάλειας των συναλλαγών των πελατών μας. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την ασφάλεια των συναλλαγών στο site μας.

 Αναγνώριση Πελάτη 

 

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (Εmail) και ο Κωδικός Χρήστη (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα σας δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Κωδικό Χρήστη (password) όσο συχνά επιθυμείτε και θα σας συνιστούσαμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων κωδικών. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς η UsableWeb, ιδιοκτήτρια του PandoraBox.gr, δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το PandoraBox.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall) 

 

Η πρόσβαση στα συστήματα του PandoraBox.gr ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/επισκέπτες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες.

 Κρυπτογράφηση

 

Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή σας (on-line session) με το ηλεκτρονικό κατάστημα, όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά σας στοιχεία κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κάθε φορά που συνδέεστε με το ηλεκτρονικό κατάστημα, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα του PandoraBox.gr κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα της UsableWeb αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσή σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα του PandoraBox.gr σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

 Αγορά Προϊόντων / Παραγγελίες

 

1. Στα ράφια του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορείτε να βρείτε προϊόντα όπως προιοντα μοδας και ειδη σπιτιου.
2. Για να διευκολύνουμε την αναζήτηση σας, έχουμε διαιρέσει τα προϊόντα μας σε κεντρικές κατηγορίες. Κάθε κατηγορία έχει και ένα δέντρο υποκατηγοριών, που εμφανίζεται στην δεξιά στήλη της οθόνης σας. Στόχος μας είναι να φτάσετε στο τελικό προϊόν με 3 clicks.
3. Στην περίπτωση που ψάχνετε για κάτι συγκεκριμένο, χρησιμοποιήστε την «αναζήτηση», που θα σας οδηγήσει κατ’ ευθείαν στη συγκεκριμένη επιλογή σας.
4. το PandoraBox.gr κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρ/κά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.